უწყვეტი კვების წყარო (UPS): Tescom TEOS 106 series 6000VA / 5400W On-line UPS with 16x12V/7Ah Battery NG5

Tescom