უწყვეტი კვების წყარო (UPS): APC Smart-UPS Online 10KVA, 6x C13/4x C19, USB/Network, 10KW, Tower/RM Optional with AP9625/SRTRK2 NG6

APC