უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 6000 VA / 5400 W SmartOnline 208/240, 230V Double-Conversion UPS, 4U Rack/Tower, Extended Run, C19 NG5

Tripp Lite