უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 3KVA/2.7KW On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS, Tower, საჭიროებს 8 გარე მიერთების აკუმულატორს NG14

KSTAR