უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 20KVA/18KW On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS 3:3, საჭიროებს 16,18,20 გარე მიერთების აკუმულატორს NG14

KSTAR