სვიჩი: 24 პორტიანი გიგაბიტიანი მართვადი სვიჩი 2 x SFP+ პორტით NG14

MikroTik