IP ტელეფონი DECT (დიდი კლავიშებით) დიდი ეკრანით და კარგი სმენადობით (ადაპტირებულია ყურის სასმენ აპარატებთან) სწრაფი გამოძახების ღილაკი 4 ნომრის დამახსოვრების ფუნქციით! დავარდნისგან დამატებითი დაცვა. NG16

Panasonic