უწყვეტი კვების წყარო (UPS): UPS DK PLUS 1KVA NG6

Legrand