უწყვეტი კვების წყარო (UPS): UPS DK PLUS 10KVA NO BAT NG6

Legrand