უწყვეტი კვების წყარო (UPS): UPS DK PLUS 10KVA 3/1 NO BAT NG6

Legrand