უწყვეტი კვების წყარო (UPS): TITANIUM RT 3KVA ONLINE UPS , 3000VA/2700W; 6pcs. 12V/9Ah Batteries;USB COMMUNICATION -RS232 port, 1y warr-6month on batterys NG3

ARTronic