უწყვეტი კვების წყარო (UPS): TITANIUM RT 1KVA ONLINE UPS , 1000VA/900W; 2pcs. 12V/9Ah Batteries;USB COMMUNICATION -RS232 port, 1y warr-6month on batterys NG3

ARTronic