უწყვეტი კვების წყარო (UPS): Tescom TEOS 110 series 10000VA / 9000W On-line UPS with 16x12V/9Ah Battery NG5

Tescom