უწყვეტი კვების წყარო (UPS): Tescom Leo II Pro LCD 850VA / 480W line Interactive UPS NG5

Tescom