უწყვეტი კვების წყარო (UPS): Tescom Leo II Pro LCD 650VA / 390W line Interactive UPS NG5

Tescom