უწყვეტი კვების წყარო (UPS): PT-10KL,Online /1000VA EXTERNAL BATTERY: NG2

APC