უწყვეტი კვების წყარო (UPS): Legrand Keor SPX 2000 VA NG6

Legrand