უწყვეტი კვების წყარო (UPS): Legrand Keor SPX 1500 VA NG6

Legrand