უწყვეტი კვების წყარო (UPS): Legrand Keor SPX 1000 VA NG6

Legrand