უწყვეტი კვების წყარო (UPS): ARTRONIC Beta 10kVA ONLINE UPS 8000W Batteries 16 pc 12V/9A , Backup Time (half load) 9 MIN , USB COMMUNICATION RJ 45-RS232 port, 1y warr-6month on batterys + usb cable NG3

ARTronic