უწყვეტი კვების წყარო (UPS): ARTRONIC ALFA 1.1-10kVA ON-LINE UPS ,10kVA/10KW ,w/Battery 20 pcs. 12V/9Ah , 1y warr-6month on batterys NG3

ARTronic