უწყვეტი კვების წყარო (UPS): ARTon Beta 3KVA On-LINE UPS , 3000VA/2400W; 6x12v/9Ah batteries, 1y warr-6month on batterys NG3

ARTronic