უწყვეტი კვების წყარო (UPS): ARTon Beta 2kVA On-LINE UPS , 2000VA/1600W; 4pcs. 12V/9Ah Batteries;USB COMMUNICATION RJ 45-RS232 port, 1y warr-6month on batterys + usb cable NG3

ARTronic