უწყვეტი კვების წყარო (UPS): ARTon ALFA 3kVA On-LINE UPS , 3000VA/2700W; 8pcs. 12V/9Ah Batteries;USB COMMUNICATION RJ 45-RS232 port, 1y warr-6month on batterys + usb cable NG3

ARTronic