უწყვეტი კვების წყარო (UPS): APC Smart-UPS 2200VA, 8x C13/1x C19, LCD, USB, 1980W, Tower NG6

APC