უწყვეტი კვების წყარო (UPS): APC EASY Online / SRV6KI, 6000 VA/6000 W, 220/230/240VAC, NG2

APC