უწყვეტი კვების წყარო (UPS): APC Back-UPS Pro 1200VA, 10x C13, LCD, USB, 865W, AVR, Power Saving NG6

APC