უწყვეტი კვების წყარო (UPS): APC Back-UPS CS 500VA (300W, 160V – 300V, RJ-11, USB, 2Y Warranty) NG6

APC