უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 6KVA/5.4KW On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS RT, საჭიროებს 16,18,20 გარე მიერთების აკუმულატორს NG14

KSTAR