უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 40KVA (4x10KVA) On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS RT, საჭიროებს 16,18,20 გარე მიერთების აკუმულატორს NG14

KSTAR