უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 40KVA/36KW On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS 3:3, საჭიროებს 32,36,40 გარე მიერთების აკუმულატორს NG14

KSTAR