უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 3KVA/2.7KW On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS, Tower, ინტეგრირებული აკუმულატორებით NG14

KSTAR