უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 2KVA/1.8KW On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS, Tower, ინტეგრირებული აკუმულატორებით NG14

KSTAR