უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 2KVA/1.8KW On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS, Tower, საჭიროებს 4 გარე მიერთების აკუმულატორს NG14

KSTAR