უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 20KVA/18KW, 3:1 ფაზა, საჭიროებს გარე აკუმულატორებს NG14

KSTAR