უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 1KVA/0.9KW On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS, Tower, ინტეგრირებული აკუმულატორებით NG14

KSTAR