უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 10KVA/9KW On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS RT, საჭიროებს 16,18,20 გარე მიერთების აკუმულატორს NG14

KSTAR