უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 1000VA / 900W SmartOnline 220/230V Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, SNMP Card Option NG5

Tripp Lite