უწყვეტი კვების წყარო (UPS): 1000VA / 900W SmartOnline 208/230V Double-Conversion Tower, Extended Run, SNMP Card Option PROMO NG5

Tripp Lite