სვიჩი: 5 პორტიანი გიგაბიტიანი მართვადი სვიჩი SFP პორტით NG14

MikroTik