სვიჩი: 48 პორტიანი გიგაბიტიანი მართვადი სვიჩი 2 x SFP და 2 x SFP+ პორტით NG14

Ubiquiti Networks