ჩვენს შესახებ

კომპანია SET-წარმოადგენს განვითარებაზე ორიენტირებულ მუდმივად მზარდი IT ტიპის კომპანიას,  რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით კლიენტებს მომსახურებისა და ბიზნეს გადაწყვეტილებათა სრულყოფილ სპექტრს სთავაზობს.
SET-2016 წლიდან მოღვაწეობს და მოკლე პერიოდში შეძლო ქართული ბაზრის დიდი ნაწილი დაეპყრო უსაფრთხოების სისტემების , პროგრამირებასა და სუსტი დენების დაგეგმვა – ინსტალაციის სფეროში.

SET-ესაა მომხმარებლის ინტერესებზე მომართული კომპანია, რომლის პრიორიტეტია პროფესიონალურ დონეზე მართოს საკუთარი სერვისი, დააკმაყოფილოს კლიენტებისა და პარტნიორების მზარდი მოლოდინი.

ჩვენ ვცდილობთ დავნერგოთ ახალი ტექნოლოგიები და სიახლეები, რაც არა მარტო კომპანიის მომავალ განვითარებას უწყობს ხელს, არამედ ბაზრის მზარდი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფადაა მომართული.
ჩვენი მიზანია, მზარდი ბიზნესის გარემოში მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლის ინტერესები.

დღეისთვის SET-ემსახურება ასეულობით ორგანიზაციასა და კერძო პირს. კომპანიის თანამშრომლობის დიდი   გამოცდილება საშუალებას იძლევა, როგორც კორპორატიულ და მსხვილ კლიენტებს, ასევე კერძო პირებს მივაწოდოთ ოპტიმალური გადაწყვეტილებები.  მათი  მხრიდან ნდობა კი ჩვენი იმიჯის და რეპუტაციის სახეა.

კომპანიის პრინციპებია პროფესიონალიზმი , პასუხისმგებლობა, საქმისადმი ერთგულება და თანამშრომლებზე ზრუნვა.