საკურიერო მომსახურება

  • ნებისმიერი სახით მიღებული შეკვეთის მიწოდების ვადა განისზღვრება ერთი სამუშაო დღით
  • 500 ლარზე ნაკლები ღირებულების პროდუქტის საკურიერო მომსახურება განისაზღვრება 15 ლარით, 500 ლარის ზევით მიწოდება უფასოა. 
  • რეგიონებში პროდუქტის მიწოდება ხდება სატრანსპორტო კომპანიის დახმარებით ოპერატორთან წინასწარ შეთანხმებული პირობების მიხედვით