აუთსორსინგი

Set გთავაზობთ შემდეგი სახის სერვისებისა და დისტანცურ მხარდაჭერას:
 • მარშუტიზატორის კონფიგურაცია (Fortigate, Checkpoint, Sophos)
 • ვირტუალურ ქსელებად დაყოფა (VLANS – Guests, Internal, Sesver, Storage)
 • Microsoft Active Directory-ზე ინტეგრაცია
 • ვირტუალურ ქსელებზე გაფართოებული Firewall პოლიტიკის კონფიგურაცია (Active Directory-ის მომხმარებლებზე მიბმული)
 • Web გვერდებზე წვდომის გაფართოებული Firewall პოლიტიკის კონფიგურაცია (Active Directory-ის მომხმარებლებზე მიბმული)
 • გარედან წვდომის წერტილის კონფიგურავია Active Directory-ის მომხმარებლებზე მიბმული (VPN)
 • Wifi წვდომის წერტილის კონფიგურაცია (Guests და Internal)
 • Microsoft-ის უსეფრთხოების სისტემის დანერგვა (Active Directroy)
 • არსებული კომპიუტერების გაერთიანება Active Directroy -ში
 • თანამშრომლების მომხმარებლების შექმნა
 • თანამშრომლების მომხმარებლების უფლებების მინიჭება Storage სისტემისთვის
 • ავტომატური Firewall-ის კონფიგურაცია (Group Policy-ის გამოყენებით)
 • Printer-ების ცენტრალიზირებული სისტემის დანერგვა (Printing Server)
 • Storage-ს კონფიგურაცია (საერთო Share folder-ების შექმნა)
 • Share-ზე წვდომების პოლიტიკის დანერგვა (Access Lists)
 • Storage-ზე არსებული ინფორმაციის დაშიფრვა (Active Directory-ის პოლიტიკის გამოყენებით)
 • Anti-Viruse-ის სისტემის დანერგვა.
 • Web გვერდის უსაფრთხოება (Basic Access Control-ის კონფიგურაცია .htaccess-ით)
 • Email კონფიგურაცია (cPanel-ის მეშვეობით)
 • UPS-ის მონტაჟი/კონფიგურაცია